Aktualności

Net metering (opomiarowanie netto) – jest to preferencyjny sposób rozliczania się prosumentów z dystrybutorem energii elektrycznej. Net metering polega na bilansowaniu ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumenta i oddanej do sieci elektroenergetycznej z ilością energii pobranej z tej sieci. Rozliczenia dokonuje się w okresie roku kalendarzowego w stosunku ilościowym 1 do 0,8 co oznacza, że 80% energii elektrycznej wprowadzonej do sieci będzie zbilansowane z energią pobraną z sieci dystybucyjnej dla mikroinstalacji do 10kW lub odpowiednio 70% dla mikroinstalacji powyżej 10kW.