Fotowoltaika

W branży fotowoltaicznej działamy od 2014 roku. Nasi Instalatorzy posiadają m.in. certyfikaty UDT potwierdzające kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych.

Systemy fotowoltaiczne służą do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.  Zaletą tych systemów  nad innymi rozwiązaniami jest m.in. prostota, niesłyszalność  pracy, bezobsługowość, możliwość instalacji wszędzie tam, gdzie docierają promienie słoneczne. Elektrownie fotowoltaiczne mogą być instalowane zarówno na dachach budynków  jak i bezpośrednio na gruncie.

Instalacja ogniw fotowoltaicznych w obecnej dekadzie stanowi jedno z najbardziej atrakcyjnych źródeł energii odnawialnych w Polsce.

Wytworzona energia elektryczna może być wykorzystana na własne potrzeby a jej nadmiar magazynowany w sieci operatora energetycznego (net-metering).

Moc instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na pokrycie całego zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego to zazwyczaj 3-5 kW. Cena montażu takiej instalacji to koszt około 3-4 tys zł / 1 kWp instalowanej mocy.

Nasza firma pośredniczy we wszystkich procedurach związanych z budową elektrowni PV i pozyskiwaniem środków finansowych, oferując klientom gotowe rozwiązania. Dzięki niektórym programom możliwe jest pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji (dotacje w połączeniu z nisko oprocentowanym kredytem). Zwrot (spłata części inwestycji objętej kredytem) to okres około 6 lat. Z założenia środki na spłatę kredytu będą pochodziły z uzyskanych oszczędności – na zakupie energii elektrycznej.

Długoletnia gwarancja wynosząca nawet 10 lat gwarancji produktowej oraz 25 lat gwarancji na wydajność zapewniają spokój i pewność finansową.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz ofert na wykonanie instalacji zachęcamy do kontaktu:

tel. 693 063 660, email: biuro@steway.com